HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:
1. CÁCH GỬI QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ QUA MẠNG
2. CÁCH GỬI TỜ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN QUA MẠNG
3. ĐÍNH KÈM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MẪU QUA MẠNG
(KHÔNG CẦN NỘP GIẤY ĐẾN CƠ QUAN THUẾ)
4. KIỂM TRA LẠI HÓA ĐƠN ĐÃ GỬI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CÓ ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ XÉT DUYỆT VÀ CHẤP NHẬN LÀ HÓA ĐƠN HỢP PHÁP HAY CHƯA?

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn