Đây là một mẹo rất hay và đơn giản nhất, để bứt đứt những sợi dây siêu chắc bằng tay không .

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn