Mẹo hay từ chai nhưa, chai nhựa mình không nên bỏ đi mà mình vẫn tái chế được thật nhiều vật dụng hửu ích trông cuộc sống .

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn