Nếu nhà không có máy cắt hoặc máy cắt bị hư chưa sửa được , thì đây là cách dùng máy khoan thay cho máy cắt đơn giản nhất.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn