Hướng dẫn mẹo hay sử dụng hàm Sumproduct trong công việc kế toán để tính tổng có nhiều điều kiện trong Excel, tổng hợp dữ liệu trong Excel
– Tải file excel trên về thực hành:
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Tham gia Facebook group chúng tôi:

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn