VTC Now | Bị kiến ba khoang đốt thì bôi gì? Kiến ba khoang đốt có để lại sẹo không? Video dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách xử lý khi bị kiến ba khoang đốt.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn