Mẹo hay Xiaomi – Cách hiện thanh ngang như iPhone 12
Nay mình có một meo hay dành cho điện thoại Xiaomi, đó là giúp hiện thanh ngang như iPhone nhé, cái này dành cho bạn nào chưa biết, nếu biết rồi bỏ qua Video giúp mình nhé.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn