Minh Tuyết – Thầm Gọi Tên Anh (Lời Việt: Nhật Ngân)
Paris By Night 67 in San Jose
©2002 published by Thuy Nga under license

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn