Tham gia CỘNG ĐỒNG SADHGURU TV để nhận về năng lượng tích cực mỗi ngày và thật sự thức tỉnh bên trong bạn:

Original Video:

Bằng một cách nào đó, hãy chuyển hoá bản thân để mà khi sống trong sự hiện diện của bạn, vô tình những người xung quanh bạn, những người bạn yêu thương, họ cũng sẽ thay đổi.

Chỉ trong các quá trình của cơ thể vật chất, quá trình vật chất của cuộc sống,
thì bạn mới có thể chia sẻ với mọi người.

Bạn đến một mình và rồi bạn ra đi một mình.
Nên về mặt tâm linh, dù sao đi nữa thì bạn cũng đi một mình, bạn sẽ đơn độc, không ai cùng với bạn cả.
Vì vậy, đừng lẫn lộn về điều đó.

———————————————————
#Sadhguru #SadhguruThuyetMinh #SadhgurutiengViet #Yoga #SadhguruVietsub

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn