VTC Now | Nguồn dữ liệu của gần 100 triệu công dân Việt Nam đang được Bộ Công an triển khai và ứng dụng ra sao?

#vtcnow #vtctinmoi #vtcsuckhoe #vtcsachhay #vtcchuyenla #vtcphimtruyen

(*) Tải ứng dụng trên App Store:

(*) Tải ứng dụng trên CH Play:

(*) Theo dõi thêm tại www.vtc.gov.vn

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn