theo như nhiêu người chia sẻ thì quỳnh như kênh lang thang đường phố , hay tự nhận mình la luật sư nhưng thật ra chưa có bằng

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn