Bình luận thể thao ngày 28/2: Kiên nhẫn chờ đợi hay tự mình tìm vận may để tỏa sáng

Bởi GIỜ VÀNG THỂ THAO VTV

BÌNH LUẬN THỂ THAO – Chương trình truyền hình về thể thao có chất lượng chuyên môn cao và HẤP DẪN NHẤT trên sóng truyền hình Quốc gia. Với thời lượng 25 phút mỗi chương trình, “Bình luận thể thao” sẽ đi sâu phân tích các sự kiện, vấn đề thể thao NÓNG NHẤT, câu…

Chương trình Bình luận thể thao ngày 17/8/2019

Bởi GIỜ VÀNG THỂ THAO VTV

BÌNH LUẬN THỂ THAO – Chương trình truyền hình về thể thao có chất lượng chuyên môn cao và HẤP DẪN NHẤT trên sóng truyền hình Quốc gia. Với thời lượng 25 phút mỗi chương trình, “Bình luận thể thao” sẽ đi sâu phân tích các sự kiện, vấn đề thể thao NÓNG NHẤT, câu…

Hậu trường Bình luận thể thao ngày 23/08/19

Bởi GIỜ VÀNG THỂ THAO VTV

BÌNH LUẬN THỂ THAO – Chương trình truyền hình về thể thao có chất lượng chuyên môn cao và HẤP DẪN NHẤT trên sóng truyền hình Quốc gia. Với thời lượng 25 phút mỗi chương trình, “Bình luận thể thao” sẽ đi sâu phân tích các sự kiện, vấn đề thể thao NÓNG NHẤT, câu…

"Bình luận thể thao" ngày 14/9: Giải xe đạp Quốc tế VTV và những câu chuyện thú vị

Bởi GIỜ VÀNG THỂ THAO VTV

BÌNH LUẬN THỂ THAO – Chương trình truyền hình về thể thao có chất lượng chuyên môn cao và HẤP DẪN NHẤT trên sóng truyền hình Quốc gia. Với thời lượng 25 phút mỗi chương trình, “Bình luận thể thao” sẽ đi sâu phân tích các sự kiện, vấn đề thể thao NÓNG NHẤT, câu…

Trailer Bình luận thể thao ngày 9/8/2019

Bởi GIỜ VÀNG THỂ THAO VTV

BÌNH LUẬN THỂ THAO – Chương trình truyền hình về thể thao có chất lượng chuyên môn cao và HẤP DẪN NHẤT trên sóng truyền hình Quốc gia. Với thời lượng 25 phút mỗi chương trình, “Bình luận thể thao” sẽ đi sâu phân tích các sự kiện, vấn đề thể thao NÓNG NHẤT, câu…

Trailer Bình luận thể thao ngày 30/8/2019

Bởi GIỜ VÀNG THỂ THAO VTV

BÌNH LUẬN THỂ THAO – Chương trình truyền hình về thể thao có chất lượng chuyên môn cao và HẤP DẪN NHẤT trên sóng truyền hình Quốc gia. Với thời lượng 25 phút mỗi chương trình, “Bình luận thể thao” sẽ đi sâu phân tích các sự kiện, vấn đề thể thao NÓNG NHẤT, câu…

Hậu trường Bình luận thể thao ngày 09/08/19

Bởi GIỜ VÀNG THỂ THAO VTV

BÌNH LUẬN THỂ THAO – Chương trình truyền hình về thể thao có chất lượng chuyên môn cao và HẤP DẪN NHẤT trên sóng truyền hình Quốc gia. Với thời lượng 25 phút mỗi chương trình, “Bình luận thể thao” sẽ đi sâu phân tích các sự kiện, vấn đề thể thao NÓNG NHẤT, câu…

Trailer Bình luận thể thao 23/08/2019

Bởi GIỜ VÀNG THỂ THAO VTV

BÌNH LUẬN THỂ THAO – Chương trình truyền hình về thể thao có chất lượng chuyên môn cao và HẤP DẪN NHẤT trên sóng truyền hình Quốc gia. Với thời lượng 25 phút mỗi chương trình, “Bình luận thể thao” sẽ đi sâu phân tích các sự kiện, vấn đề thể thao NÓNG NHẤT, câu…

Trailer Bình luận thể thao ngày 02.08.2019

Bởi GIỜ VÀNG THỂ THAO VTV

BÌNH LUẬN THỂ THAO – Chương trình truyền hình về thể thao có chất lượng chuyên môn cao và HẤP DẪN NHẤT trên sóng truyền hình Quốc gia. Với thời lượng 25 phút mỗi chương trình, “Bình luận thể thao” sẽ đi sâu phân tích các sự kiện, vấn đề thể thao NÓNG NHẤT, câu…