Trần Vạn Thọ – Nhà thực hành tỉnh thức| Làm sao để sống tỉnh thức trong từng giây phút? | TQKS EP 17

Bởi VIETSUCCESS

Trong bối cảnh thế giới ngày càng nhiều biến động, bất định và mơ hồ, lối sống tỉnh thức nổi lên như một xu hướng giúp con người tìm về bên trong để tìm kiếm sự bình yên, an lạc và hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn đã thực sự hiểu đúng về sống tỉnh thức?…