Lạng Sơn: Cải cách thủ tục hành chính hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu

Bởi Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam - VOVTV

Lạng Sơn: Cải cách thủ tục hành chính hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu Những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp mà công tác cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Lạng Sơn đạt kết quả tích cực, đặc biệt là công tác cải…

Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an tỉnh Hưng Yên

Bởi Diễn Đàn Doanh Nghiệp TV

Những năm vừa qua, công tác cải cách hành chính đã được Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng, góp phần xây dựng một nền hành chính lành mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản…