10 câu đố mẹo hay ngắn hack não phần 3

Bởi VUA CÂU ĐỐ

Các câu đố mẹo hay, các câu đố mẹo khó, các câu đố mẹo ngắn đây rồi. Bạn phải hack não mới tìm ra đáp án trong thời gian 10 giây suy nghĩ. Bạn có dám thử không? Bắt đầu phần 3 nào! Bạn muốn thử sức với 10 câu đố mẹo hay ngắn hack…