Cải cách thủ tục hành chính: Cơ hội nào cho DN trong hội nhập?

Bởi VITV

Cải cách để không chỉ giúp các DN trong nước, mà cải cách còn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Câu chuyện gần đây nhất là “30 doanh nghiệp Nhật Bản đã nhận được hỗ trợ của Chính phủ Nhật trong chương trình “Hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở…