Tin kinh tế xã hội 21/6: TQ đối mặt khủng hoảng thịt lợn; Croatia: nhà chưa đến 4.000 đồng/căn

Bởi DKN News

Tin kinh tế xã hội 21/6: Trung Quốc đối mặt khủng hoảng thịt lợn; Croatia: nhà chưa đến 4.000 đồng/căn ——— – Trung Quốc đối mặt khủng hoảng thịt lợn, giá giảm một nửa trong 6 tháng – Croatia bán nhà chưa đến 4.000 đồng/căn – Tập đoàn Hàn Quốc muốn làm 3 dự án…