Bản tin trưa 27/3 | Công an vào cuộc vụ kêu gọi biểu tình trước KDL của bà Nguyễn Phương Hằng | FBNC

Bởi FBNC Vietnam

Bản tin trưa 27/3 | Công an vào cuộc vụ kêu gọi biểu tình trước KDL của bà Nguyễn Phương Hằng | FBNC THẾ GIỚI THÀNH PHỐ MIỀN TÂY UKRAINE NHẬN “MƯA PHÁO KÍCH” TỔNG THỐNG BIDEN KÊU GỌI ÔNG PUTIN TỪ CHỨC TỔNG THỐNG UKRAINE NÓI PHƯƠNG TÂY LO SỢ NGA NGOẠI TRƯỞNG MỸ…