Ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính | THLC

Bởi LaoCai TV

Laocaitv.vn – Xác định cải cách hành chính là lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, giai đoạn vừa qua, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng các tiện ích của…