BTV – Bản tin trưa| 30-3-2022

Bởi Truyền hình Bình Thuận

BTV – Bản tin trưa| 30-3-2022 – Thành ủy Phan Thiết tổ chức giao ban cấp ủy các xã phường – Bộ CHQS tỉnh đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ – Bình Thuận có 53 xã, phường, thị trấn là vùng xanh – Đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính sau…