“Mục sở thị” nơi cất giữ thông tin của gần 100 triệu công dân Việt Nam | VTC Now

Bởi VTC NOW

VTC Now | Nguồn dữ liệu của gần 100 triệu công dân Việt Nam đang được Bộ Công an triển khai và ứng dụng ra sao? #vtcnow #vtctinmoi #vtcsuckhoe #vtcsachhay #vtcchuyenla #vtcphimtruyen (*) Tải ứng dụng trên App Store: (*) Tải ứng dụng trên CH Play: (*) Theo dõi thêm tại www.vtc.gov.vn Nguồn : https://hanhchinh.com.vn