Tin thế giới 15/11 | Trung Quốc gửi thông điệp đanh thép đến Mỹ trước hội nghị thượng đỉnh | FBNC

Bởi FBNC Vietnam

Tin thế giới 15/11 | Trung Quốc gửi thông điệp đanh thép đến Mỹ trước hội nghị thượng đỉnh TRƯỚC THỀM HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH, TRUNG QUỐC YÊU CẦU MỸ “KHÔNG GỬI TÍN HIỆU SAI” CHO ĐÀI LOAN NGOẠI TRƯỞNG MỸ CẢNH BÁO TRUNG QUỐC VỀ VIỆC GÂY SỨC ÉP CHO ĐÀI LOAN TRUNG QUỐC-ĐÀI…