Theo quy định hiện hành, các văn bản vi phạm pháp luật đều phải có thời gian dự thảo, công bố lấy ý kiến trước khi được trình xem xét, ký ban hành. Tuy nhiên, nhiều văn bản bất hợp lý vẫn tiếp tục ra đời, gây bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp. Hiện chính phủ đang phát động một chương trình dài hơi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhưng, theo đại diện các ngành hàng, nếu không có sự điều chỉnh ngay từ khâu ban hành văn bản, thì không thể nói đến việc cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn