Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp tích cực cải cách thủ tục hành chính, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, trong đó có việc cấp đổi giấy phép lái xe.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn