#tructiep#bongda#vietnamuzbekistan
link xem trực tiếp: (khi trận đấu diễn ra)

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn