Trận đại chiến siêu kinh điển giữa 2 team: Văn Toàn, Văn Đức, Độ Mixi và Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Vodka Quang đã khiến nổ tung cầu trường với phần bình luận của Tuyền Văn Hóa, Luận BK.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn