Văn 12 – Luyện tập đọc hiểu các thao tác lập luận
Giảng dạy: Cô Phan Thị Hà – Giáo viên trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông
1. Thao tác giải thích
2. Thao tác chứng minh
3. Thao tác bác bỏ
4. Thao tác so sánh
5. Thao tác phân tích
6. Thao tác bình luận
#thcsthptNgocVienDong
#LuyenthiTotnghiepTHPT
#CoPhanThiHa
#thaotaclapluan
—————————————————————————————————————-
Page Facebook:
Website:
Xem và làm bài tập tại:
—————————————————————————————————————-

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn