Thời gian xử lý thủ tục hoàn thuế là một trong những tiêu chí được WorldBank đưa ra xem xét trong thời gian gần đây. Phóng sự sau cho thấy doanh nghiệp liệc có mất nhiều thời gian cho hoạt động này hay không?

Thay vì mất 15 ngày như trước đây, nay doanh nghiệp chỉ mất có 6 ngày để có thể hoàn tất thủ tục hoàn thuế.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn