Link xem 2 tập OAD bên dưới phần mô tả.
[Vietsub] Vị Thần Lang Thang Aragoto (Phần 2) – Tập 11 (Hồi Sinh)
Nguồn: VKool

[Vietsub] Vị Thần Lang Thang Aragoto (Phần 2) – Tập OAD 3 (Ngoại Truyện – Thần Yato Với Sự Cố Giết Người)
Nguồn: Web Linh Tinh

[Vietsub] Vị Thần Lang Thang Aragoto (Phần 2) – Tập OAD 4 (Ngoại Truyện – Tấm Ảnh Cùng Nhau)
Nguồn: Web Linh Tinh

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn