Video là những mẹo hay đúc kết từ góc nhìn, suy nghĩ, cảm nhận và cả kinh nghiệm của mình trong du học Mỹ. Nộp đơn sớm hay trễ thì dễ đậu? Chuẩn bị học bạ và điểm chuẩn hóa như thế nào, xin thư giới thiệu của giáo viên ra sao, hoạt động ngoại khóa là gì, phỏng vấn nên nói gì? Tất cả sẽ được chia sẻ trong video này.

Link Facebook: www.facebook.com/hungl4m
Link Page: www.facebook.com/lampython

#LâmPython #duhoc #duhocsinh

► Music Credit: Yakuzee Beatz
Track Name: “Soul Aches”
Music By: Yakuzee Beatz @
Official Yakuzee Beatz YouTube Channel HERE:
License for commercial use: This is copyright free music that has been publicly released by “Yakuzee Beatz” under a “Public Attribution Agreement – Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Music promoted by NCM

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn